FERTILITETSPROCESSEN

Psykosociala aspekter

Önskan om att få barn är grundläggande hos de flesta. En ouppfylld dröm kan skapa förtvivlan och frustration.

Önskan om att få barn är grundläggande hos de flesta. En ouppfylld dröm kan skapa förtvivlan och frustration.

Asset 16

Att gå igenom en fertilitetsprocess kan innebära stor psykisk påfrestning. Processen präglas av såväl väntan och ovisshet som hopp och förtvivlan, och det finns ingen garanti att man lyckas. Samtidigt kan den medicinska behandlingen påverka humöret i perioder.

Ofrivillig barnlöshet

Många människor har en önskan om att bilda familj och få barn. Vissa anser att det är just det som är meningen med livet och föräldrarollen kan därför spela en avgörande roll för ens identitet. Därför är det helt naturligt att en ouppfylld dröm om att bilda familj leder till förtvivlan och frustration. Det kan kännas som om du har stannat upp i livet utan möjlighet att komma vidare, samtidigt som alla andra i din omgivning skaffar familj och barn.

Att längta efter ett barn kan innebära blandade känslor och din upplevelse kan skilja sig drastiskt från någon annans. Vissa väljer att bilda familj på egen hand och andra vill skaffa barn tillsammans med sin partner. Våra livssituationer ser olika ut och alla går igenom sin egen känslomässiga berg- och dalbana, vilket är helt naturligt.

Kanske är du orolig för att den psykiska påfrestningen som det innebär att inte kunna bli gravid kommer att ha en negativ inverkan på dina möjligheter att bli gravid under en fertilitetsbehandling. Studier har dock pekat på motsatsen – stress och negativa tankar hos kvinnor som är ofrivilligt barnlösa ska inte påverka chansen att få barn efter fertilitetsbehandling. 

Fertilitetsbehandling – en känslomässig berg- och dalbana

 En fertilitetsprocess är lång och utdragen. Från början vet du inte hur lång processen kommer bli, hur många och vilka behandlingar du ska gå igenom, och om slutresultatet blir en graviditet och ett barn. Det kan vara påfrestande och ibland rent av obehagligt.

Dessutom kan den medicinska behandlingen med kontinuerliga hormoninjektioner ge fysiska besvär och påverka ditt humör. 

Du kommer att uppleva såväl hopp och positiva tankar som rädsla och negativa tankar. Perioden kommer att präglas av tvivel och osäkerhet. Fungerar den stimulerande behandlingen? Lyckas befruktningen i laboratoriet? Och är graviditetstestet positivt eller negativt?

Osäkerheten och väntetiden kan vara psykiskt påfrestande. Samtidigt är det viktigt att du är noggrann och disciplinerad under behandlingen. Barnlösheten och behandlingsprocessen kan därför kännas övermäktig ibland. Kanske känner du att det sociala livet och arbetslivet blir åsidosatta och nedprioriterade, samtidigt som behandlingen kan vara en utmaning för relationen mellan dig och din eventuella partner. 

Parförhållande och sex

Det är väldigt individuellt hur du och din partner reagerar på den psykiska påfrestning som en fertilitetsprocess kan innebära – och hur den kan påverka er relation.

Infertilitet kan påverka relationen till ens egen kropp och sexualitet negativt. Många par upplever ett mindre aktivt sexliv, inte bara under behandlingsprocessen utan även efter avslutad behandling.

Men även om fertilitetsbehandling kan vara en belastning för en parrelation upplever många att deras relation faktiskt har blivit starkare, även om behandlingen inte resulterade i ett barn. 

Hantering och
kommunikation

Som ofrivilligt barnlös under fertilitetsbehandling behöver du hitta ett sätt att hantera din situation. Detta gäller framför allt för din egen skull, men även för din partner, dina vänner och din familj. Vissa väljer att hålla sina tankar och känslor inom sig själva, undvika andra människor och begrava sig i arbete eller andra aktiviteter. Flera undersökningar har dock visat att ett sådant beteende kan leda till att man mår sämre psykiskt. Däremot kan man lätta på den psykiska påfrestningen genom att uttrycka sina tankar och frustrationer, och söka hjälp och stöd hos andra. 

FAKTA OM FERTILITET

Bra att veta inför behandling

Var beredd på att du och din partner kan behöva vara borta en del från jobbet under tiden som fertilitetsbehandlingen pågår. Som kvinna bör du till exempel inte arbeta den dag då äggen plockas ut. Däremot kan du gå till jobbet samma dag som äggen sätts in. 

Godt at vide, når du skal i behandling

Källor:

Videnscentret Fertility Care. Åtkomst augusti 2021. | Schmidt, Clinical guideline, Psychosocial aspects of infertility and treatment, Dansk Fertilitetsselskab (2013).

Artiklar som kan vara intressanta för dig

Artikel

OM: Diagnostik och screening

Erika blev mamma efter 40 med hjälp av IVF

Artikel

OM: Diagnostik och screening

Diagnostik och screening av embryo i Sverige

Artikel

OM: Psykologiska aspekter

Hur stöttar man ofrivilligt barnlösa?