Personuppgiftspolicy för kundhanteringssystem

Facebook cookie

Facebooks cookie används på hemsidan för att möjliggöra spårning och insamling av användardata för marknadsföringsändamål. Under användarens besök på webbplatsen samlar cookien in olika typer av data, inklusive besöksfrekvens, sidvisningar och interaktioner med webbplatsens innehåll. Facebook använder den insamlade datan för att skapa målgrupper och rikta annonser till användare baserat på deras aktivitet på webbplatsen.

Kundrelationshantering – sekretesspolicy

På Ferring respekterar vi ditt privatliv. Därför är vi skyldiga att säkerställa att vår dataskyddspolicy uppfyller gällande europeiska och lokala nationella dataskyddsbestämmelser.

Denna sekretesspolicy ger dig information om hur Ferring kan samla in, spara och behandla dina personuppgifter och beskriver metoderna vi använder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas i enlighet med gällande regler.

Denna sekretesspolicy gällande skydd av personuppgifter gäller endast denna process. Om du besöker en annan webbplats relaterad till eller rekommenderad av Ferring eller om du ingår en annan form av avtal med Ferring ska du beakta sekretesspolicyn för den aktuella webbplatsen respektive avtalet.

Denna sekretesspolicy beskriver vår praxis angående uppgifter som vi eller våra tjänsteleverantörer samlar in via webbplatsen, papper eller applikationer som drivs av våra säljrepresentanter och kontrolleras av oss, och från vilka du får tillgång till denna sekretesspolicy gällande skydd av personuppgifter.

De som kontrollerar dina personuppgifter är: Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Sverige

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan handla om personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ärendenummer eller IP-adress.

Vilken typ av personuppgifter behandlar Ferring inom ramen för kundrelationshantering?

Inom ramen för kundrelationshantering kan Ferring samla in och använda följande kategorier av personuppgifter för nedan beskrivna ändamål:

– data i form av ditt namn, ålder, kön och kontaktuppgifter;

– yrkesmässiga data som din arbetsplats, din anställning, det medicinska område som du verkar inom, dina yrkesmässiga kvalifikationer och vetenskapliga aktiviteter (såsom tidigare kliniska försök och deltagande i tidigare eller pågående studier hos Ferring med flera), publicering av akademiska eller vetenskapliga studier, forskning och artiklar och medlemskap i föreningar och styrelser;

–  ekonomisk information såsom betalningsupplysningar, inklusive skatteregistreringsnummer; och

– information om interaktioner med oss, såsom diskuterade ämnen, dina kunskaper och frågor du har haft om vårt företag och våra produkter, vilken typ av material vi har visat dig och vilken feedback du har gett, samt dina synpunkter och rutiner om ordination, rutiner i förhållande till dina patienter, diagnoser och liknande uppgifter.

Från vilka källor samlar Ferring in dina personuppgifter?

Ovannämnda data tillhandahålls antingen direkt av dig (på vår webbplats, på papper, e-post eller till våra säljrepresentanter på Ferring) eller indirekt via företag som har organiserat aktiviteter som Ferring har sponsrat eller stöttat, såsom klinisk forskning och utvecklingsaktiviteter; offentliga källor, rekryteringsbyråer, tillfälliga kontor och tredje part såsom IQVIA.

För vilket ändamål behandlar Ferring dina personuppgifter?

Ferring behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. förbättring av kundupplevelsen;
 2. produktförbättring och innovation;
 3. hantering av affärsrelationen;
 4. reklam och marknadsföring.

Ferring behöver ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. I vissa fall kan Ferring dock förlita sig på olika grunder för att behandla dina personuppgifter, såsom berättigat intresse, i enlighet med gällande lag.

Med vem och hur delar Ferring mina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan överföras till andra ställen där Ferring tillhandahåller resurser (inklusive företag, entreprenörer, partner eller agenter med anknytning till Ferring), om det finns ett berättigat intresse för en sådan överföring, såsom ett giltigt kommersiellt intresse. Sådana överföringar kan omfatta länder utanför EU/EES-området. Alla sådana överföringar skyddas av interna internationella dataöverföringsavtal för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas i enlighet med gällande europeiska och nationella dataskyddslagar.

Ferring kan under vissa omständigheter dela dina personuppgifter med tredje part, såsom leverantörer, entreprenörer, partner eller agenter, om det är nödvändigt för angivna ändamål, eller om tredje part hjälper Ferring att behandla uppgifterna. Ferring kommer bara att lämna vidare dina personuppgifter till tredje part under följande omständigheter:

– du har uttryckligen gett ditt samtycke till detta

– det är relevant efter en begäran från dig som registrerad

– om det finns en rättslig grund till utlämnandet av uppgifterna och du har fått ett motsvarande meddelande om detta

– om vi är skyldiga att lämna ut uppgifterna i enlighet med gällande lagar eller som ett resultat av ett domstolsbeslut; eller

– om Ferring beslutar att sälja, köpa, slå ihop eller på annat sätt omorganisera sin företagsstruktur.

Ferring kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part.

Vi kan eventuellt överföra dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

– till företag inom vår organisation,

– till externa tjänsteleverantörer och partners som levererar databehandlingstjänster för vår räkning, såsom e-posttjänster, hosting, transport och så vidare.

– till alla behöriga tillsynsmyndigheter, offentliga myndigheter, domstolar eller annan tredje part, om vi anser att utlämnande är nödvändigt (i) i fråga om gällande lag eller reglering, (ii) för att skydda våra juridiska rättigheter (iii) för att skydda dina vitala intressen eller andra personers intressen;

– till alla andra personer om du har samtyckt till kommunikationen.

Dina rättigheter gällande skydd av personuppgifter

Du har följande rättigheter gällande skydd av personuppgifter:

– Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter.

– Du har rätt till rättelse, uppdatering eller radering av dina uppgifter.

– Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter – Du kan be oss att begränsa hanteringen av dina uppgifter.

– Du har rätt till dataportabilitet.

– Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet gällande insamlingen och användningen av dina personuppgifter.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta Ferring via Data Subject Contact Form. Dessutom kan du alltid avregistrera dig från direkt marknadsföring genom att klicka på länken ”avregistrera” eller ”välj bort” i de mejl vi skickar till dig.

– Du kan alltid avregistrera dig från den marknadsföringskommunikation vi skickar till dig.

Om vi har samlat in och behandlat dina data med ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Att du återkallar samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som föregår återkallandet, och det påverkar heller inte behandlingen av dina uppgifter baserat på andra grunder för behandlingen.

Du kan avregistrera dig från fysiska marknadsföringsformer (som post-marketing eller telemarketing), via info@ferring.se eller genom att kontakta oss på vår postadress. Observera dock att vi fortfarande kan skicka viktiga meddelanden gällande transaktioner eller av administrativt slag i enlighet med gällande lag, även om du har valt att inte ta emot marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss.

Cookies

När du besöker våra hemsidor kan uppgifter om ditt användande av hemsidan komma att samlas in genom Google Analytics. Denna spårningsteknik använder cookies för att samla aggregerade data om hemsideanvändning och aktivitet, såsom antalet användare som besöker hemsidan och hur ofta. Dessa uppgifter kan komma att delas med en tredje part för ändamålet att ytterligare förbättra våra hemsidor. Vi använder cookies för ändamålet, och på basis av vårt berättigade intresse av, att bättre förstå ditt användande av våra hemsidor och för att förbättra användarupplevelsen på hemsidorna. Inga personuppgifter kan fås eller samlas in via dessa cookies. Användning av denna typ av teknik ska ske i enlighet med gällande dataskyddsföreskrifter och den nuvarande förordningen om integritet. Vi kan också samla in information via:

Din webbläsare: Vissa upplysningar samlas in av de flesta webbläsare, såsom din Media Access Control-adress (MAC), datortyp (Windows eller Mac), skärmupplösning, operativsystemets namn, webbläsarens version och typ. Vi kan eventuellt samla in liknande upplysningar, såsom din enhetstyp, om du får tillgång till tjänsten via en mobilenhet. Vi använder denna information för att säkerställa att tjänsten fungerar korrekt.

Din IP-adress: Din IP-adress är det nummer som din internetleverantör automatiskt tilldelar din enhet. En IP-adress identifieras och registreras automatiskt i våra serverloggfiler varje gång en användare besöker tjänsten, tillsammans med besökstiden och de besökta sidorna. Insamling av IP-adresser är ett standardförfarande och sker automatiskt på många webbtjänster. Vi använder IP-adresser för att beräkna servicenivåer, diagnostisera serverproblem och administrera tjänsten. Vi kan också spåra din position med hjälp av din IP-adress.

Enhetsinformation: Vi kan samla in information om din mobila enhet, till exempel en unik enhetsidentifierare, för att förstå hur du använder tjänsten.

Säkerhetsinformation

Ferring vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten åtkomst, behandling, spridning, förstöring genom olyckshändelse eller förlust. Ferring är exempelvis skyldiga att, där det är relevant, använda kryptering, anonymisering eller pseudonymisering av personuppgifter, och personuppgifter lagras säkert i ett speciellt system. Våra interna riktlinjer och procedurer är utformade för att prioritera och främja skyddet av personuppgifter.

Medan våra datasäkerhetsåtgärder utvärderas och uppdateras kontinuerligt kan säkerheten för data som överförs via internet från en dator eller en annan enhet inte garanteras. Du uppmanas därför att agera för att skydda dig själv online och mot obehörig användning av dina lösenkoder och mobila enheter, och att installera en brandvägg samt skydd mot virus och spionprogram på din dator. En ofullständig lista över potentiella incidenter som kan inträffa:

 • en tappad/stulen bärbar dator

 • en extern hacker

 • ett mejl innehållande personuppgifter som skickas av misstag

 • information som går förlorad under överföringen

 • dokument som lämnas på en osäker plats

Om du misstänker säkerhetsbrott eller upptäcker sårbarheter är det viktigt att du omgående rapporterar detta med hjälp av Data Subject Contact Form.

Barn

Tjänsten riktar sig inte till personer under 15 år, och dessa personer ska inte skicka några personuppgifter via tjänsten. Vänligen kontakta oss om ditt barn har lämnat personlig information och du vill att dessa uppgifter ska raderas (se nedan kontaktinformation).

Ändringar

Eventuella ändringar i denna sekretesspolicy kommuniceras på Ferring.com. Vi rekommenderar att du läser vår sekretesspolicy gällande skydd av personuppgifter när du besöker vår webbplats för att se eventuella ändringar och för att hålla dig informerad om våra skyldigheter att respektera rätten till privatliv och att erbjuda högsta möjliga dataskyddsnivå.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy gällande skydd av personuppgifter ska du kontakta Ferring på info@ferring.se.

Du kan alltid avregistrera dig från direkt marknadsföring genom att klicka på länken ”avregistrera” eller ”avsluta” (hyperlänk till preferenssida) i bekräftelsemejlet som vi skickar till dig, eller kontakta oss på:

Ferring Läkemedel AB
Adress: Box 4041, 203 11 Malmö, Sverige
Telefon: 040-691 69 00

Tänk på att du bara kan avsluta den tjänst och den kommunikation som du tidigare har accepterat. Du kan även utöva dina rättigheter genom att kontakta Ferring via:

 1. DATA SUBJECT CONTACT FORM
 2. Alternativt skriva till oss på följande adress: (Att.: Data Protection Officer) Ferring International Center S.A. Chemin De la Vergognausaz 50 1162 St Prex Schweiz
 3. EU:s representant för GDPR (Att.: Data Protection Officer) Ferring International PharmaScience Center (IPC) Amager Strandvej 405, 2770 Kastrup Danmark

Uppdatering

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 23 september 2022.

Innehållsförteckning