FAKTA OM FERTILITET 

Orsaker till
ofrivillig barnlöshet

När kvinnor åldras blir äggen färre och av sämre kvalitet, vilket är helt naturligt. 

När kvinnor åldras blir äggen färre och av sämre kvalitet, vilket är helt naturligt. 

Asset 9

Chansen att bli gravid minskar med åldern. Kvinnor kan också vara infertila på grund av utebliven eller störd ägglossning, blockerade eller trånga äggledare eller sjukdomar i underlivet. Hos män är försämrad spermakvalitet den vanligaste orsaken till ofrivillig barnlöshet. 

Äldre kvinnor har färre ägg

I enlighet med den biologiska processen i kroppen sjunker antalet ägg och dess kvalitet med kvinnans ålder. Det innebär att chansen att bli gravid är betydligt mindre för kvinnor över 35 år.

Med hjälp av ett blodprov kan man uppskatta hur stor äggreserv en kvinna har. Det kan vara viktigt för att välja rätt behandling. Blodprovet kan däremot inte säga något om äggens kvalitet. Här är i stället åldern den viktigaste informationskällan, eftersom stigande ålder innebär sämre äggkvalitet. 

% chans att bli gravid / föda ett levande barn

Fakta om fertility - graf

Diagrammet är baserat på Nielsen HS et al. Figur 8.

PCOS

PCOS, som står för polycystiskt ovarialsyndrom, är ett tillstånd hos kvinnan som kan försämra hennes möjligheter att bli gravid.

PCOS leder ofta till uteblivna eller sparsamma menstruationer, ökad hårväxt på kroppen och problem med övervikt.

Överviktiga kvinnor med PCOS kan få hjälp att förändra sin livsstil med anpassad kost och motion, vilket kan öka chansen för spontan ägglossning och en eventuell graviditet. Har du fått konstaterad PCOS bör du följa de rekommendationer som läkaren har gett.

Endometrios

Endometrios är en vanlig kvinnosjukdom som kan upphov till kraftig smärta i magen, exempelvis i samband med mens eller ägglossning. Sjukdomen innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan även växer utanför livmodern, vilket kan leda till minskad fertilitet och ökad risk för missfall.

Många uttrycker oro inför möjligheten att bli gravid, men de flesta som lever med endometrios kan få egna biologiska barn. Däremot kan man behöva någon form av fertilitetsbehandling och då brukar IVF vara det bästa alternativet.

Har du fått konstaterad endometrios ska du alltid följa läkarens rekommendationer. 

Mannens sperma spelar en viktig roll

Hos 4 av 10 infertila heterosexuella par finns förklaringen helt eller delvis hos mannen. Det kan finnas flera orsaker till manlig infertilitet. Hos vissa är själva uppkomsten av spermier påverkad, medan andra har normal spermieproduktion men blockerad passage för spermierna. Mannens ålder är inte lika avgörande för fruktsamheten som för kvinnan, men män över 40–45 år har nedsatt fertilitet.

Fertiliteten hos män analyseras genom ett spermaprov. Här bedöms sädesvätskans kvalitet utifrån antalet spermier samt deras utseende och rörlighet. 

I vissa fall kan man behöva använda sperma från en donator. Användning av donatorsperma erbjuds ensamstående kvinnor, transpersoner, samkönade kvinnliga par och heterosexuella par där mannen har nedsatt spermakvalitet. 

Infertilitet kan ha flera orsaker – eller ingen alls

Infertilitet kan bero på flera orsaker, utöver de som har nämnts tidigare i texten. Sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia är en riskfaktor för oönskad barnlöshet. Likaså kan rökning, hög alkoholkonsumtion, cannabis och användning av anabola steroider öka risken för infertilitet.

I vissa fall kan man inte hitta orsaken till att ett heterosexuellt par inte lyckas bli gravida. Det brukar kallas för oförklarlig barnlöshet. Det betyder inte att det inte finns någon orsak, utan bara att läkarna inte har hittat den ännu. 

FAKTA OM FERTILITET 

Siffror om fertilitet och infertilitet

~ 4 % av alla svenska barn kommer till världen med hjälp av fertilitetsbehandling.

~ 70 % av alla kvinnor under 39 år blir gravida efter tre IVF-behandlingar.

~ 23 000 fertilitetsbehandlingar påbörjades på svenska fertilitetskliniker 2020.

Källor:

Nielsen HS et al. Forebyggelse af nedsat frugtbarhed. Köpenhamn: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1–152. | Oh SR et al. Clinical application of serum anti-Müllerian hormone in women. Clin Exp Reprod Med. 2019;46(2):50–59. | 1177. Endometrios. Åtkomst september 2022. | Herlev Hospital. Årsager til barnløshed og behandlingsmuligheder. Åtkomst juli 2021. | Q-IVF. Allmänt. Hämtad september 2022. | Livio Kungsholmen. Frågor & svar. Åtkomst september 2022. | Livio Umeå. Frågor och svar. Åtkomst september 2022. | Q-IVF. Fertilitetsbehandlingar i Sverige, årsrapport 2021. Hämtad oktober 2022.