FERTILITETSPROCESSEN

Behandlingsmetoder

Behandlingsmetoder

Fertilitetsbehandling omfattar behandlingsmetoderna insemination och IVF.

Fertilitetsbehandling omfattar behandlingsmetoderna insemination och IVF.

nyt-ikon

Fertilitetsbehandling omfattar behandlingsmetoderna insemination och IVF. Inom dessa huvudgrupper förekommer olika kombinationer, såsom insemination och IVF med partnerns sperma (AIH) eller donatorsperma (AID), IVF med ICSI, IVF med långt eller kort protokoll och IVF/ICSI i kombination med TESA.

Insemination

Vid insemination kan du behöva stimuleras med hormoner för att äggen ska mogna. Äggblåsornas utveckling följs då med ultraljud och när äggblåsorna har uppnått rätt storlek får du en ägglossningsspruta. Efter injektionen görs inseminationen inom en till två dygn.

Insemination kan göras med partnerns eller donatorns sperma. Du kan läsa mer om donatorsperma under Den inledande fasen.

Du kan läsa mer om insemination och om vem som erbjuds denna typ av behandling under Behandlingsalternativ.

IVF och ICSI

Under en typisk IVF-process behandlas du först med hormoner som ska stimulera produktionen av fler mogna ägg. När äggen är mogna för man in en kanyl via slidan för att plocka ut äggen. Därefter sammanförs äggen med spermierna i ett laboratorium. Om äggen börjar dela sig är det ett tecken på att de är befruktade. Två till fem dagar efter att äggen har tagits ut sätts embryot tillbaka in i livmodern.

Skillnaden mellan IVF och ICSI är att spermierna själva ska hitta in i ägget vid IVF. Vid ICSI får en enskild spermie hjälp att hitta in i ägget via en tunn glaspipett.

I övrigt är proceduren vid ICSI densamma som vid IVF.

Du kan läsa mer om IVF och ICSI samt om vem som erbjuds dessa behandlingar under Behandlingsalternativ.

IVF/ICSI

- Kort protokoll

Vid det så kallade korta protokollet stimuleras äggstockarna med hormoner i samband med menstruation. Hormonerna stimulerar äggblåsornas utveckling och mognad, vilket följs upp med ultraljud. Runt den sjätte dagen påbörjas den behandling som ska förhindra ägglossning fram till dess att du ska ta ägglossningssprutan.

Ultraljuden ska visa hur många äggblåsor som finns och om de är tillräckligt stora. Hur många dagar man behöver stimuleras kan skilja sig åt. När äggblåsorna har uppnått en lämplig storlek får du instruktioner om när ägglossningssprutan ska tas och uttagningen av ägg planeras.

Behandling med kort protokoll tar vanligtvis två veckor.

IVF/ICSI

- Långt protokoll

Under det långa protokollet nedregleras dina egna hormoner med en behandling som inleds två veckor innan hormonstimuleringen börjar. Vid nedregleringen blockeras de egna hormonerna. Det långa protokollet påbörjas dag 21 i den menstruationscykel som föregår den cykel som ska stimuleras. 

Efter nedregleringen påbörjas hormonstimuleringen som ser till att fler ägg mognar i äggstockarna. Efter cirka 8–10 dagar av stimulering undersöks du med ultraljud, eller så tar man ett blodprov. Undersökningen eller blodprovet visar om man behöver ändra något i hormonbehandlingen. Därefter gör man ultraljudsundersökningar med några dagars mellanrum innan man beslutar om när du ska ta ägglossningssprutan och ägguttaget ska äga rum.

Vid långt protokoll är den totala behandlingstiden ungefär 4–5 veckor. 

Biverkningar och risker

Överstimulering

Vid IVF finns det risk för att äggstockarna blir överstimulerade. Äggstockarna blir då för stora och vätska kan samlas i magen. Vid stimulerande behandling bör man därför vara uppmärksam på eventuella symtom, såsom buksvullnad, viktuppgång, illamående, smärtor och eventuellt andningssvårigheter. Kontakta alltid kliniken om du upplever något av dessa symtom. Vid stor risk för överstimulering kan kliniken välja att inte föra in ägg, utan i stället frysa ned alla dugliga befruktade ägg till ett senare tillfälle. 

Biverkningar vid hormonbehandling

Hur man påverkas av hormonbehandling är individuellt. Dessutom får inte alla exakt samma medicinska behandling. Läs därför alltid bipacksedeln till din medicin och fråga kliniken om eventuella biverkningar och risker. 

TESA – utplockning av spermier

Vid TESA hämtas spermierna direkt från testiklarna. Ingreppet utförs under lokalbedövning och i kombination med normal IVF-behandling av den andra parten.

Vid TESA tar läkaren ett prov genom ett litet ingrepp med en nål.

Det återstående behandlingsförloppet för ägg och spermier är detsamma som vid ICSI. Du kan läsa mer om TESA och vilka som erbjuds TESA under Behandlingsalternativ.

FERTILITETSPROCESSEN

Den inledande fasen

Den inledande utredningen och vägledningen vid infertilitet utförs av din läkare, och här får ni som infertilt par en remiss till fertilitetsbehandling. Även ensamstående kvinnor, transpersoner och samkönade par behöver en läkarremiss för fertilitetsbehandling. Därefter är det fertilitetskliniken som utför mer noggranna undersökningar och ställer eventuella diagnoser. 

Baby

Källor:

Linnékliniken. Insemination med partners spermier. Åtkomst september 2022. | Skånes universitetssjukhus. Provrörsbefruktning (IVF) med egna könsceller. Åtkomst september 2022. | Livio. IVF – Provrörsbefruktning. Hämtad augusti 2022. | Linnékliniken. IVF. Hämtad augusti 2022. | Livio. Mer om provrörsbefruktning (IVF). Åtkomst september 2022. | 1177. IVF, provrörsbefruktning. Hämtad september 2022. | Skånes universitetssjukhus. Frågor och svar om provrörsbefruktning (IVF). Åtkomst september 2022. | Nordic IVF. Överstimulering vid IVF. Åtkomst september 2022. | Livio. PESA och TESA. Hämtad augusti 2022.

Läkaren Rebecka Kaplan Sturk

FERTILITET, FORÆLDRE

ARTIKEL

Kostråd till dig som vill bli förälder

Att det skulle vara möjligt att ”äta sig gravid” håller inte riktigt. Däremot påverkas fertiliteten hos både män och kvinnor av det mesta som serveras där hemma vid matbordet. Så den som planerar en graviditet inom den närmsta tiden gör rätt i att reflektera lite extra kring sina måltider. Hör vad modern forskning har att säga om saken.

FERTILITET, KOSTRÅD