FERTILITETSPROCESSEN

Embryoåterföring och lutealfasstöd

Efter embryoåterföringen kan det vara nödvändigt att behandla med ett graviditetsbevarande hormon som stöd i lutealfasen.

Efter embryoåterföringen kan det vara nödvändigt att behandla med ett graviditetsbevarande hormon som stöd i lutealfasen.

Asset 13

Embryot sätts tillbaka in i livmodern och följs av behandling med ett graviditetsbevarande hormon som stöder lutealfasen och förbereder livmoderslemhinnan på att ta emot det. I vissa fall är det ett nedfruset och upptinat embryo från en tidigare cykel som sätts tillbaka in i livmodern.

Embryoåterföring

Efter tre eller fem dagar återförs det befruktade ägget (embryot) till livmodern. Det sker genom att man för in ett tunt plaströr i livmodern genom livmoderhalskanalen samtidigt som man använder ultraljud.

När du kommer till embryoåterföringen är det viktigt att din urinblåsa är full eftersom det underlättar behandlingen. En timme innan det är din tur uppmanas du därför att dricka vätska och vänta med att tömma blåsan tills efter embryot har satts in.

Ægudtagning

I regel sätter man bara in ett embryo. I undantagsfall fall kan man även sätta in två stycken. Som par måste ni båda vara eniga om att återföra två embryon och då ska man även vara medveten om att en så kallad tvillinggraviditet kan innebära en ökad risk för komplikationer.

Man är återhållsam med att sätta in fler embryon eftersom tvillinggraviditeter är mer riskfyllda än vanliga graviditeter. Det är till exempel större risk för att tvillingar inte växer som de ska under graviditeten, eller att de föds för tidigt. Dessutom är risken för hjärnskada fyra gånger så stor hos en tvilling.

Om befruktningen inte lyckas eller om inget av äggen i laboratoriet har delat sig måste embryoåterföringen ställas in. Det kan innebära en stor besvikelse. När du eller ni känner er redo kan ni kontakta kliniken för att utvärdera processen och göra upp en plan för hur den fortsatta behandlingen ska se ut.

Behandling med lutealfasstöd

Vid embryoåterföringen kan det vara nödvändigt att du tar ett graviditetsbevarande hormon som stöder lutealfasen. Det graviditetsbevarande hormonet förbereder slemhinnan för att kunna ta emot embryot.

Hormonet tas enligt läkarens ordination, ofta i form av en vaginaltablett. Behandlingen startar normalt dagen efter ägguttaget och fortsätter under 14 dagar.

Nedfrysning og optøning af æg

Insättning av upptinat embryo

Man kan sätta in ett upptinat embryo både under en naturlig menstruationscykel och under en som skapats på konstgjord väg.

Vid en naturlig cykel påbörjar man ett ägglossningstest efter överenskommelse med sin klinik. Testet ska göras en gång varje dag tills det ger ett positivt utslag och därefter ska du återigen kontakta kliniken för att bestämma en tid när embryot kan sättas in.

Om det finns behov av en konstgjord menstruationscykel ska du behandlas med hormoner som stimulerar livmoderslemhinnan. Vid ett ultraljud omkring cykelns 10–12:e dag ser man hur livmoderslemhinnan har utvecklats. Om den har vuxit tillräckligt ska du påbörja behandling med lutealfasstöd och planera insättning av embryot.

Smärta, biverkningar och risker

Underlivssmärtor
Efter en embryoåterföring kan man få vissa besvär i underlivet. Det är vanligt att man känner sig spänd eller svullen, vilket beror på att äggstockarna har stimulerats. Obehaget går över av sig självt, men kan pågå i upp till två veckor. 

Utomkvedshavandeskap
Det befruktade ägget (embryot) sätts in i livmodern. Men i vissa fall kan det ändå hända att ägget rör sig utanför livmodern och fastnar i äggledaren. En graviditet utanför livmodern kallas utomkvedshavandeskap och kan ge symtom som smärta, särskilt i den nedre delen av magen, och blödningar från slidan. Vid sådana symtom bör du omedelbart kontakta din klinik eller jourhavande läkare.

Överstimulering
Du ska alltid vara uppmärksam på symtomen på överstimulering. Du kan läsa mer om överstimuleringssymtom här.

FERTILITETSPROCESSEN 

Positivt eller negativt graviditetstest

Två veckor efter embryoåterföringen får du göra ett graviditetstest. Resultatet från graviditetstestet visar om din behandlingsprocess har resulterat i en graviditet eller inte. 

Positiv eller negativ graviditetstest

Källor:

1177. IVF, provrörsbefruktning. Hämtad september 2022. | Skånes universitetssjukhus. Provrörsbefruktning (IVF) med egna könsceller. Hämtad september 2022. | Linnékliniken. Ett eller två embryon? Åtkomst september 2022. | Skånes universitetssjukhus. Provrörsbefruktning (IVF) med egna könsceller. Hämtad september 2022. | Stockholm IVF. IVF-behandling. Åtkomst september 2022. | Region Östergötland. Information inför återläggning av frusna embryon. Åtkomst september 2022. | Region Östergötland. Information inför planerad återläggning av tinade embryon. Åtkomst september 2022. | Knudsen et al. Patientinformation om Reagensglasbehandling (IVF-behandling og IVF-ISCI-behandling). Fertilitetskliniken Hospitalsenheden Horsens (2016). | 1177. Utomkvedshavandeskap – graviditet utanför livmodern. Åtkomst september 2022.

Artiklar som kan vara intressanta för dig

Artikel

OM: Diagnostik och screening

Erika blev mamma efter 40 med hjälp av IVF

Artikel

OM: Diagnostik och screening

Diagnostik och screening av embryo i Sverige

Artikel

OM: Psykologiska aspekter

Hur stöttar man ofrivilligt barnlösa?