FERTILITETSPROCESSEN

Allmänt om fertilitet

Mellan vart sjunde och vart tionde heterosexuellt par i Sverige har eller har haft fertilitetsproblem.

Mellan vart sjunde och vart tionde heterosexuellt par i Sverige har eller har haft fertilitetsproblem. 

Asset 6

Fertilitetsbehandling som exempelvis IVF, ICSI och insemination kan hjälpa många par och ensamstående personer att bli gravida och bilda familj. Sedan den första IVF-bebisen föddes 1978 har över 10 miljoner barn fötts med hjälp av fertilitetsbehandling världen över. I Sverige föds drygt 5 000 barn årligen med hjälp av fertilitetsbehandling. Det motsvarar ungefär 4 procent av alla barn som föds under ett år.

Infertilitet drabbar både män och kvinnor

Mellan vart sjunde och vart tionde heterosexuellt par i Sverige upplever eller har vid något tillfälle upplevt fertilitetsproblem, även kallat infertilitet. Man talar om infertilitet om ett heterosexuellt par har velat skaffa barn och haft oskyddat sex utan att bli gravida inom ett år.

När ett heterosexuellt par inte är fertila beror det hos vart tredje par på infertilitet hos mannen, hos vart tredje par på infertilitet hos kvinnan och hos vart tredje par på problem hos båda parter. I 10–20 % av fallen kan läkarna inte hitta orsaken till infertiliteten.

Olika slags familjer

Fertilitetsbehandling är inte bara till för heterosexuella par. Även ensamstående kvinnor och många i HBTQ+-gruppen använder fertilitetsbehandling som exempelvis IVF eller insemination för att få barn. Under 2019 föddes 328 svenska barn efter inseminationsbehandling med donerade spermier. 

Berätta om ditt #projectfamily

Vi vill gärna höra din berättelse om #projectfamily – från behandling till befruktning och (förhoppningsvis) ända till födseln. Dela online genom att använda #projectfamily och delta i en av våra kampanjer för #projectfamily.

Fakta!
- om fertilitet

Fertiliteten avtar med åldern hos både män och kvinnor – men hur mycket? Och kan siffrorna vara till hjälp när man försöker bli gravid?

% chans att bli gravid / föda ett levande barn

Fakta om fertility - graf

Grafen är baserad på Nielsen HS et al. Figur 8.

Källor:

Q-IVF. Fertilitetsbehandlingar i Sverige, årsrapport 2021. Hämtad oktober 2022. | European Society of Human Reproduction and Embryology. ART fact sheet. Hämtad juli 2021. | Q-IVF. Allmänt. Hämtad september 2022. | Nielsen HS et al. Forebyggelse af nedsat frugtbarhed. Köpenhamn: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1–152.

Läkaren Rebecka Kaplan Sturk

FERTILITET, FORÆLDRE

ARTIKEL

Kostråd till dig som vill bli förälder

Att det skulle vara möjligt att ”äta sig gravid” håller inte riktigt. Däremot påverkas fertiliteten hos både män och kvinnor av det mesta som serveras där hemma vid matbordet. Så den som planerar en graviditet inom den närmsta tiden gör rätt i att reflektera lite extra kring sina måltider. Hör vad modern forskning har att säga om saken.

FERTILITET, KOSTRÅD

Se flere artikler