FAKTA OM FERTILITET 

Siffror på fertilitet
och infertilitet

Hur många svenskar genomgår fertilitetsbehandling och hur stor är chansen att få barn?

Hur många svenskar genomgår fertilitetsbehandling och hur stor är chansen att få barn?

Asset 12

~ 4 % av alla svenska barn kommer till världen med hjälp av fertilitetsbehandling.

~ 70 % av alla kvinnor under 39 år blir gravida efter tre IVF-behandlingar.

~ 23 000 fertilitetsbehandlingar påbörjades på svenska fertilitetskliniker 2020.

Fertilitetsbehandling i Sverige

Under pandemiåret 2020 påbörjades närmare 23 000 fertilitetsbehandlingar på landets fertilitetskliniker. Det är drygt 1 000 färre behandlingar i jämförelse med året innan, vilket kan förklaras av att många kliniker tvingades begränsa sin verksamhet på grund av covid-19-viruset.
Ungefär var femte IVF-behandling under 2020 resulterade i en graviditet. Av årets totalt 23 000 påbörjade fertilitetsbehandlingar användes egna könsceller vid tre av fyra tillfällen. Var fjärde behandling genomfördes med hjälp av donerade ägg eller spermier.

Ensamstående mammor

Siffror från 2020 visade att totalt 1 519 behandlingar påbörjades av kvinnor utan partner. Det motsvarar drygt 6,5 % av alla påbörjade fertilitetsbehandlingar. Drygt hälften av dessa behandlingar genomfördes i form av insemination med donerade spermier och den andra hälften med hjälp av IVF.

Antalet behandlingar med donerade spermier har ökat sedan lagändringen 2016 gjorde det möjligt att genomgå assisterad befruktning som ensamstående kvinna.

Hur många svenskar upplever infertilitet?

Omkring 4 % av alla svenska barn som föds varje år har kommit till med hjälp av fertilitetsbehandling.

Fertilitetsproblem drabbar 10–15 % av alla heterosexuella par. Man pratar om infertilitet, eller ofrivillig barnlöshet, när en graviditet uteblir trots regelbundna oskyddade samlag under ett års tid. Män och kvinnor drabbas i lika stor uträckning. Infertilitet kan bland annat bero på dålig rörlighet hos spermierna eller blockerade äggledare. I vissa fall kan läkarna inte hitta en orsak till infertiliteten hos ett par eller en enskild individ.

Du kan läsa om vilka möjligheter som finns under behandlingsalternativ.

Ålder, fertilitetsbehandling och chanser att bli gravid

Fertiliteten hos män och kvinnor påverkas framför allt av ålder. Kvinnor påverkas dock i högre utsträckning eftersom ägg är särskilt tidskänsliga. Ju äldre man blir, desto sämre och färre blir äggen.

Statistik från Q-IVF indikerar att det finns ett tydligt samband mellan kvinnans ålder och hennes möjlighet att få barn efter fertilitetsbehandling.

I genomsnitt har en 30-årig kvinna över 70 % chans att uppnå förlossning inom 18 månader efter sin första IVF-behandling. 

Ålder fertilitetsbehandling och chanser att bli gravid - 70 prosent

I genomsnitt har en 35-årig kvinna över 60 % chans att uppnå förlossning inom 18 månader efter sin första IVF-behandling.

Ålder fertilitetsbehandling och chanser att bli gravid - 60 prosent

I genomsnitt har en 40-årig kvinna 35 % chans att uppnå förlossning inom 18 månader efter sin första IVF-behandling.

Ålder fertilitetsbehandling och chanser att bli gravid - 35 prosent

Källor:

Nielsen HS et al. Forebyggelse af nedsat frugtbarhed. Köpenhamn: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1–152. | Livio Kungsholmen. Frågor & svar. Åtkomst oktober 2022. | Livio Umeå. Frågor och svar. Åtkomst oktober 2022. | Q-IVF. Fertilitetsbehandlingar i Sverige, årsrapport 2022. Hämtad oktober 2022.
Q-IVF. Allmänt. Hämtad oktober 2022.

Fertilitetsprocessen

Orsaker till ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet kan bero på orsaker hos mannen, hos kvinnan eller hos båda två.