Samkönade par

En behandling med donerade spermier kan hjälpa dig och din partner att bilda familj.

En behandling med donerade spermier kan hjälpa dig och din partner att bilda familj.

barnloshed_dk_ico_1

I Sverige har samkönade kvinnliga par samma rätt att genomgå fertilitetsbehandling som personer i heterosexuella relationer.

Samkönade par

I en samkönad relation kan du och din partner vara i behov av donatorsperma. För att ge barnet förutsättningar att likna båda sina föräldrar matchar vårdpersonalen donatorn mot den blivande förälder som inte ska föda barnet. Ni som par och donatorn är alltid anonyma för varandra, men däremot har barnet rätt att i mogen ålder vända sig till kliniken för att ta reda på donatorns identitet. Du kan läsa mer om donatorsperma här.

Alla fertilitetsprocesser börjar med en inledande undersökning. Här undersöker man om det finns några biologiska eller medicinska faktorer som påverkar ens förmåga att bli gravid. Vissa samkönade par kan uppnå graviditet genom insemination, andra kan behöva IVF-behandling. Du kan läsa mer om de inledande undersökningarna här och om de olika behandlingstyperna här.

En person som föder ett barn registreras automatiskt som barnets mor. Om du och din partner är gifta registreras ni båda som föräldrar i samband med barnets födsel, annars behöver den som inte har fött barnet göra en föräldraskapsbekräftelse i efterhand. Ett registrerat föräldraskap innebär rättigheter och skyldigheter för både förälder och barn. Du kan läsa mer om att registrera föräldraskap på Skatteverkets hemsida.

Heteropar

Ett heterosexuellt par kan räknas som ofrivilligt barnlösa eller infertila om de har försökt att bli gravida genom oskyddat samlag under ett års tid utan resultat.

Ensamstående kvinnor

Sedan 2016 behöver kvinnor inte längre ha en partner för att ha rätt till assisterad befruktning.

Transpersoner

Om du eller din eventuella partner har en livmoder finns möjligheter till fertilitetsbehandling inom den svenska sjukvården.

Källor:

RFSU. Ofrivillig barnlöshet. Hämtad september 2022. | Livio. Donerade spermier – insemination. Åtkomst september 2022. | Skatteverken. Nybliven förälder. Åtkomst september 2022. | Skatteverket. Bekräfta att du blivit förälder. Åtkomst september 2022.

Artiklar som kan vara intressanta för dig

Artikel

OM: Diagnostik och screening

Erika blev mamma efter 40 med hjälp av IVF

Artikel

OM: Diagnostik och screening

Diagnostik och screening av embryo i Sverige

Artikel

OM: Psykologiska aspekter

Hur stöttar man ofrivilligt barnlösa?