ARTIKEL: Diagnostik och screening

Diagnostik och screening av embryo i Sverige

Diagnostik och screening av embryo i Sverige

En IVF-behandling resulterar ofta i flera befruktade ägg och med hjälp av avancerad medicinsk utrustning är det möjligt att identifiera vilket eller vilka embryon som är bäst lämpade för att påbörja en graviditet. Däremot finns vissa legala begränsningar som man behöver ta hänsyn till.

Aisling Ahlström – Småmirakel.se

Vi pratade med experten Aisling Ahlström för att ta reda på vad som gäller i Sverige.

I sin roll som scientific director på Livio ansvarar hon för laboratorieverksamheten på nio nordiska fertilitetskliniker och en i Dubai. Med över 22 års erfarenhet inom IVF-området håller hon framför allt forskningen varmt om hjärtat. Hennes fokusområde är embryoutveckling och hur man selekterar embryon som har bäst chans att uppnå graviditet.

I vissa fall är diagnostik av embryo (PGT-M och PGT-SR) tillåtet i Sverige…

Preimplantatorisk genetisk testning (PGT) är en bred term som innefattar flera olika metoder, däribland PGT-M och PGT-SR som tidigare förkortades PGD. Behandlingen erbjuds i de fall där det föreligger risk för att en allvarlig sjukdom förs vidare under en graviditet. Med hjälp av PGT-M och PGT-SR är det möjligt att selektera bort embryon som bär på anlag för vissa sjukdomar eller avvikelser som är mer benägna att leda till missfall eller ett barn med allvarliga hälsoproblem. Varje år utförs omkring 300 behandlingar av denna typ.

…men inte screening av embryo (PGT-A)

En annan variant av PGT är PGT-A (tidigare PGS). I Sverige är PGT-A endast tillåtet inom forskning, men i många andra länder används metoden rutinmässigt vid IVF för att välja ut embryon som har högst chans att uppnå graviditet. Då tas några celler från en blastocyst, vilket är ett 5–7 dagar gammalt embryo. Därefter analyseras cellerna för att se hur kromosomuppsättningen ser ut. Ett onormalt antal kromosomer hos ett embryo är en vanlig orsak till missfall, särskilt bland äldre kvinnor.

Diagnostik och screening av ägg i Sverige

Andra intressanta alternativ

Även om PGT-A inte är tillåtet i Sverige finns det andra metoder som kan användas för att undersöka kvaliteten hos ett embryo.

Här följer två exempel:

  • Man kan odla embryot till blastocyststadiet
    Genom att placera ett antal embryon i en odlingsskål i fem till sex dagar, i stället för att återföra dem tidigare, kan man se vilka som är starkast och därmed har störst chans att utvecklas vidare. Några embryon brukar nämligen ge upp längs vägen.
  • Man kan ta hjälp av time-lapse microscopy
    Genom att fotografera embryon var tionde minut kan man observera hela vägen från befruktning till dag fem eller sex. Med hjälp av filmen kan en embryolog välja ut det bästa embryot baserat på karaktärsdrag som särskiljer framgångsrika mot mindre framgångsrika embryon. Inom forskningen testar man även en automatisk AI-algoritm baserad på maskininlärning som är oberoende av alla tidigare antaganden inom embryologi och utan input från användaren. Målet är att ta fram en träffsäker algoritm som ska kunna användas som ett stödverktyg när man selekterar embryon i framtiden.

Artiklar som kan vara av intresse för dig

Artikel

OM: Diagnostik och screening

Erika blev mamma efter 40 med hjälp av IVF