Introduktion til fertilitetsforløbet

FERTILITETSPROCESSEN

Introduktion till fertilitetsprocessen

Om du vill ha ett barn men inte kan bli gravid på naturlig väg kan fertilitetsbehandling vara en lösning. Behandling erbjuds män och kvinnor som upplever infertilitet i ett heterosexuellt parförhållande, samkönade par, ensamstående kvinnor och transpersoner. 

Behandlingsmetoder

FERTILITETSPROCESSEN

Behandlings-metoder

Fertilitetsbehandling omfattar behandlingsmetoderna insemination och IVF. Inom dessa huvudgrupper förekommer olika kombinationer, såsom insemination och IVF med mannens sperma (AIH) eller donatorsperma (AID), IVF med ICSI, IVF med långt eller kort protokoll och IVF/ICSI i kombination med TESA.
Den indledende fase

FERTILITETSPROCESSEN

Den inledande fasen

Den inledande infertilitetsutredningen utförs av din läkare, och här får ni som infertilt par en remiss till fertilitetsbehandling. Även du som ensamstående kvinna, transperson eller i en samkönad relation behöver en läkarremiss för fertilitetsbehandling.

Ægudtagning og sædprøver

FERTILITETSPROCESSEN

Ägguttag och spermaprov

Efter att äggen har stimulerats till mognad, oavsett om det sker med långt eller kort stimuleringsprotokoll, fortsätter IVF/ICSI-behandlingen med ägglossningsstimulering, ägguttag, befruktning av ägget i laboratoriet och embryoåterföringen i livmodern.

Ægoplægning og progesteron

FERTILITETSPROCESSEN

Embryoåterföring och lutealfasstöd

Embryot sätts tillbaka in i livmodern och följs av behandling med ett graviditetsbevarande hormon som stöder lutealfasen och förbereder livmoderslemhinnan på att ta emot det. I vissa fall är det ett nedfruset och upptinat embryo från en tidigare cykel som sätts tillbaka in i livmodern.

Positiv eller negativ graviditetstest

FERTILITETSPROCESSEN

Positivt eller negativt graviditetstest

Omkring 14 dagar efter embryoåterföringen får du göra ett graviditetstest som mäter halten av ett särskilt hormon som bildas i kroppen vid en graviditet. Resultatet från graviditetstestet visar om behandlingsprocessen har varit lyckad.

Relevante livsstilsfaktorer

FERTILITETSPROCESSEN

Relevanta livsstilsfaktorer

Rökning är en välkänd riskfaktor som försämrar fertiliteten hos båda könen, precis som alkohol i större mängder. Kanske är det inte lika känt att användning av anabola steroider kan göra både män och kvinnor infertila.
Psykosociale aspekter

FERTILITETSPROCESSEN

Psykosociala aspekter

Att gå igenom en fertilitetsprocess kan innebära stor psykisk påfrestning. Processen präglas av såväl väntan och ovisshet som hopp och förtvivlan, och det finns ingen garanti att man lyckas. Samtidigt kan den medicinska behandlingen påverka humöret i perioder.
Godt at vide, når du skal i behandling

FERTILITETSPROCESSEN

Bra att veta inför behandling

Var beredd på att du och din eventuella partner kan behöva vara borta en del från jobbet under tiden som fertilitetsbehandlingen pågår. Exempelvis bör man inte arbeta den dagen då äggen plockas ut eftersom kroppen behöver vila. Däremot kan du gå till jobbet samma dag som embryoåterföringen sker.