FERTILITETSPROCESSEN

Introduktion till fertilitetsprocessen

Fertilitetsbehandling erbjuds heterosexuella par, samkönade par, transpersoner och ensamstående kvinnor.

Fertilitetsbehandling erbjuds heterosexuella par, samkönade par, transpersoner och ensamstående kvinnor.

Asset 1

Om du vill ha ett barn men har svårt att bli gravid på naturlig väg kan fertilitetsbehandling vara en lösning. Behandlingen erbjuds män och kvinnor som upplever infertilitet i heterosexuella relationer, samkönade relationer, transpersoner och ensamstående kvinnor. En fullständig fertilitetsprocess består av flera olika undersökningar och behandlingar, och pågår ofta under lång tid. På den här sidan kan du få värdefulla insikter i alla aspekter av fertilitetsprocessen.

Play Video about Det kan vara svårt att få barn - småmirakel.no

Chanserna att bli gravid

Ibland kan det vara nödvändigt att ge livets små mirakel lite hjälp på traven. Varje år genomför svenska fertilitetskliniker cirka 20 000 fertilitetsbehandlingar. I den här filmen kan du bland annat få veta mer om chanserna att bli gravid.

Vem, hur och hur mycket?

Om du som kvinna inte har fyllt 40 år kan du få behandling på en offentlig fertilitetsklinik. Privata kliniker kan ha något högre åldersgränser.

Många offentliga kliniker erbjuder tre försök med IVF-behandling. Därefter behöver du kontakta en privat fertilitetsklinik och bekosta ytterligare behandlingar själv. Du kan läsa om de olika behandlingstyperna här.

För undersökningar och behandlingar på offentliga klinker betalar du den vanliga patientavgiften som gäller för regionen. Beroende på region kan avgiften variera något. Men både behandlingar och läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet. Om du väljer en privat klinik, eller inte uppfyller kriterierna för statligt finansierad vård, kommer du att behöva stå för behandlingskostnaden själv. Dock omfattas läkemedelskostnader fortfarande av högkostnadsskyddet.

Fertilitetsspråket

Fertilitetsspråket

Du kommer att stöta på många nya begrepp på vägen genom din fertilitetsbehandling. De olika behandlingsmetoderna har förkortningar som ofta utgår från de medicinska termerna på engelska, men som numera också ingår i det vanliga fackspråket på svenska fertilitetskliniker. IVF, ICSI och TESA är bara några exempel. Vi har samlat alla dessa termer och förkortningar i vår fertilipedia, som du hittar här.

Under en fertilitetsbehandling är det en fördel att förstå kvinnans menstruationscykel. En cykel varar i genomsnitt 28 dagar, men kan variera från 23 till 35 dagar. Ägglossningen sker cirka 14 dagar innan nästa menstruation börjar. Det är under dagarna kring ägglossning som kvinnan kan bli gravid. Vissa kvinnor har mycket oregelbundna eller sällsynta menstruationer.

Vad beror infertilitet på?

Man talar om infertilitet om ett heterosexuellt par har velat skaffa barn och haft oskyddat sex utan att bli gravida inom ett år.

Det kan finnas flera orsaker till infertilitet. Vissa förklaringar kan finnas hos mannen, andra hos kvinnan. Kvinnans ålder är en av de viktigaste faktorerna för hennes fruktsamhet.

Du kan läsa om vanliga orsaker till infertilitet och viktiga livsstilsfaktorer här.

Är det jobbigt och tidskrävande?

En fertilitetsprocess kan ta tid – i vissa fall lång tid. Nästan alla behöver flera försök, och ofta behöver man byta till en ny typ av behandling under processens gång. Det kan upplevas som jobbigt, både för dig personligen och ditt förhållande.

Du kan läsa mer och ta del av andras berättelser här.

FERTILITETSPROCESSEN

Behandlingsmetoder

Fertilitetsbehandling omfattar behandlingsmetoderna insemination och IVF. Inom dessa huvudgrupper finns olika kombinationer, såsom insemination och IVF med partnerns eller donatorns sperma, IVF med ICSI, IVF med långt eller kort protokoll och IVF/ICSI i kombination med TESA.

Behandlingsmetoder

Källor:

RFSU. Ofrivillig barnlöshet. Hämtad september 2022. | Q-IVF. Allmänt. Hämtad september 2022. | 1177. IVF, provrörsbefruktning. Hämtad september 2022. | Nielsen HS et al. Forebyggelse af nedsat frugtbarhed. Köpenhamn: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1–152.

Läkaren Rebecka Kaplan Sturk

FERTILITET, FORÆLDRE

ARTIKEL

Kostråd till dig som vill bli förälder

Att det skulle vara möjligt att ”äta sig gravid” håller inte riktigt. Däremot påverkas fertiliteten hos både män och kvinnor av det mesta som serveras där hemma vid matbordet. Så den som planerar en graviditet inom den närmsta tiden gör rätt i att reflektera lite extra kring sina måltider. Hör vad modern forskning har att säga om saken.

FERTILITET, KOSTRÅD