FERTILITETSPROCESSEN

Relevanta livsstilsfaktorer

Hur du och din eventuella partner lever ert liv kan påverka chansen att få barn.

Hur du och din eventuella partner lever ert liv kan påverka chansen att få barn.

Asset 3

Rökning är en välkänd riskfaktor som försämrar fertiliteten hos båda könen, precis som alkohol i större mängder. Kanske är det inte lika känt att användning av anabola steroider kan göra både män och kvinnor infertila.

Play Video about Det kan vara svårt att få barn - småmirakel.no

Orsaker till infertilitet

Det kan vara svårt att skaffa barn, och faktum är att uppemot 15 % av alla heterosexuella par upplever infertilitet under någon eller flera perioder i livet.

I den filmen får du veta mer om orsaker till ofrivillig barnlöshet.

Rökning

Rökning och passiv rökning gör det svårare för kvinnor att bli gravida. Spermiekvaliteten kan också försämras av rökning. Om mamman röker under graviditeten kan dessutom barnets förmåga att själv skaffa barn som vuxen påverkas. Om du eller din partner röker kommer ni båda rekommenderas att sluta röka, eftersom det ökar chansen till graviditet.

Vikt – för hög och för låg

Övervikt minskar fruktsamheten och ökar risken för komplikationer under graviditet och förlossning. Likaså påverkas även mannens spermakvalitet negativt av övervikt. För att öka chansen till graviditet rekommenderas därför överviktiga män och kvinnor att gå ner i vikt.

Undervikt kan påverka kvinnans menstruationscykel och därmed minska chansen till graviditet. Underviktiga kvinnor rekommenderas därför att öka sin vikt för att uppnå ägglossning och därmed öka chansen att bli gravid.

Cannabis

Vissa studier pekar på att regelbunden användning av cannabis kan ge oregelbunden menstruationscykel hos kvinnor och sämre spermakvalitet hos män. Om du eller din partner använder cannabis rekommenderas ni att sluta med detta när fertilitetsprocessen påbörjas.

Användning av cannabis är förbjudet enligt svensk lagstiftning (förutom av vissa medicinska skäl), och vi avråder naturligtvis från all användning av cannabis.

Alkohol

Man har kommit fram till att även mindre mängder alkoholintag under en graviditet ökar risken för fosterskador och missfall. Om man är gravid ska man därför avstå helt från att dricka alkohol. Även par som försöker bli gravida rekommenderas att minimera sitt alkoholintag och följa riktlinjerna för lågriskkonsumtion (max 10 standardglas i veckan och inte mer än tre standardglas vid ett och samma tillfälle) eftersom det ökar sannolikheten för en problemfri graviditet och för att få friska barn. Alkohol har en negativ inverkan på fertiliteten hos både män och kvinnor. För att maximera chansen att bli gravid gör man därför bäst i att undvika alkohol överhuvudtaget.

Anabola steroider

Anabola steroider är kemiskt framställda testosteronliknande hormoner som stimulerar muskeluppbyggnaden. Män som tar anabola steroider kan bli infertila, utveckla bröst och få sänkt nivå av testosteron. Hos en del personer kan dessa biverkningar finnas kvar i flera år efter att missbruket har upphört.

Kvinnor som tar anabola steroider kan få svårt att bli gravida på grund av oregelbunden menstruation eller utebliven menstruation. Andra risker är förändringar som djupare röst och skäggväxt.

Användning av anabola steroider är förbjudet enligt svensk lagstiftning (förutom av vissa medicinska skäl), och vi avråder naturligtvis från all användning av anabola steroider. 

FAKTA OM FERTILITET

Psykosociala aspekter

Att gå igenom en fertilitetsprocess kan innebära stor psykisk påfrestning. Processen präglas av såväl väntan och ovisshet som hopp och förtvivlan, och det finns ingen garanti för att ni lyckas. Samtidigt kan den medicinska behandlingen påverka humöret i perioder. 

Källor:

Nielsen HS et al. Forebyggelse af nedsat frugtbarhed. Köpenhamn: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1–152. | Beroendecentrum Stockholm. Cannabis. Åtkomst september 2022. | Systembolaget. Alkohol och graviditet. Åtkomst september 2022. | Svensk sjuksköterskeförening. Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa: Ett gemensamt ansvar. Åtkomst september 2022. | Beroendecentrum Stockholm. Alkoholens påverkan på kroppen. Åtkomst september 2022. | Vorona E & Nieschlag E. Adverse effects of doping with anabolic androgenic steroids in competitive athletics, recreational sports and bodybuilding. Minerva Endocrinol. 2018 dec;43(4):476–488 | 1177. Anabola androgena steroider. Åtkomst september 2022.

Läkaren Rebecka Kaplan Sturk

FERTILITET, FORÆLDRE

ARTIKEL

Kostråd till dig som vill bli förälder

Att det skulle vara möjligt att ”äta sig gravid” håller inte riktigt. Däremot påverkas fertiliteten hos både män och kvinnor av det mesta som serveras där hemma vid matbordet. Så den som planerar en graviditet inom den närmsta tiden gör rätt i att reflektera lite extra kring sina måltider. Hör vad modern forskning har att säga om saken.

FERTILITET, KOSTRÅD