FERTILITETSPROCESSEN

Graviditetstest

Väntan på det där beskedet kan kännas som en evighet. När äggen har satts in måste två veckor passera innan graviditetstestet kan dig ett svar på om du har blivit gravid eller inte.

Väntan på det där beskedet kan kännas som en evighet. När äggen har satts in måste två veckor passera innan graviditetstestet kan dig ett svar på om du har blivit gravid eller inte.

Asset 14

Omkring 14 dagar efter ägginsättningen får du göra ett graviditetstest som mäter halten av ett särskilt hormon som bildas i kroppen vid en graviditet. Resultatet från graviditetstestet visar om behandlingsprocessen har varit lyckad.

Positivt graviditetstest

Om ditt graviditetstest är positivt bokas en tid för ett vaginalt ultraljud på kliniken. Ultraljudet brukar ske ungefär tre veckor efter graviditetstestet och då undersöker man bland annat fostrets hjärtslag, storlek och eventuella avvikelser.

I sällsynta fall händer det att en graviditet börjar växa utanför livmodern. Det kallas för utomkvedshavandeskap och kan upptäckas av läkaren vid undersökning med ultraljud. Om du börjar känna smärta i magen efter ett positivt graviditetstest bör du kontakta kliniken omgående. Om kliniken har stängt bör du kontakta jourhavande läkare eller i värsta fall uppsöka en akutmottagning.

Efter genomfört ultraljud fortsätter din kontakt med vården på barnmorskemottagningen, där man följer fostrets fortsatta utveckling och förbereder inför den kommande förlossningen. 

Negativt graviditetstest

Om graviditetstestet är negativt behöver kliniken få reda på det för att kunna planera inför eventuell fortsatt behandling.

Den behandling som du just har genomgått avgör när en ny kan påbörjas eftersom äggstockarna kan behöva tid att vila och återhämta sig. Rent medicinskt ska man vänta en menstruationscykel innan nästa försök. Du kan alltid välja att göra ett längre uppehåll om du vill. Det kan vara festande att vilja påbörja en ny behandling så snart som möjligt, men kom ihåg att det är viktigt att återhämta sig även psykiskt.

Kliniken kan också informera om alternativ till fertilitetsbehandling, såsom adoption eller fosterbarn. 

Att få ett negativt resultat kan vara en stor besvikelse. Du kan läsa mer om den psykiska påfrestningen i samband med fertilitetsbehandling under Psykosociala aspekter

FERTILITETSPROCESSEN 

Relevanta livsstilsfaktorer

Hur du och din eventuella partner lever ert liv kan påverka chansen att få barn. Rökning är en välkänd riskfaktor som försämrar fertiliteten hos båda könen och likaså alkohol i större mängder. Men det är kanske inte lika känt att användning av anabola steroider kan göra både män och kvinnor infertila.

Källor:

1177. IVF, provrörsbefruktning. Hämtad september 2022. | 1177. Graviditetstest. Åtkomst september 2022. | 1177. Fosterdiagnostik. Åtkomst september 2022. | 1177. Utomkvedshavandeskap – graviditet utanför livmodern. Åtkomst september 2022. | 1177. Besök på barnmorskemottagningen. Åtkomst september 2022. | Akademiska sjukhuset. Välkommen till reproduktionscentrum. Åtkomst september 2022. | Skånes universitetssjukhus. Frågor och svar om provrörsbefruktning (IVF). Åtkomst september 2022. | Livio. Stödjande samtal. Åtkomst september 2022.

Artiklar som kan vara intressanta för dig

Artikel

OM: Diagnostik och screening

Erika blev mamma efter 40 med hjälp av IVF

Artikel

OM: Diagnostik och screening

Diagnostik och screening av embryo i Sverige

Artikel

OM: Psykologiska aspekter

Hur stöttar man ofrivilligt barnlösa?