FERTILITETSPROCESSEN

Behandlingsalternativ

Behandlingsalternativ

Insemination eller provrörsbefruktning (IVF/ICSI), partnerns sperma eller donatorsperma – möjligheterna är många.

Insemination eller provrörsbefruktning (IVF/ICSI), partnerns sperma eller donatorsperma – möjligheterna är många.

Asset 13

En insemination kan ske antingen med partnerns sperma (AIH) eller med donatorsperma (AID). Insemination med partnerns sperma (AIH) erbjuds par med oförklarad infertilitet, par där en av parterna har normal eller lätt nedsatt spermakvalitet, och par som har svårt att genomföra samlag.

Insemination

Insemination med donatorsperma (AID) erbjuds ensamstående kvinnor, transpersoner, lesbiska par och heterosexuella par där den ena parten saknar befruktningsdugliga spermier i sädesvätskan eller har anlag för ärftlig sjukdom. Du kan läsa mer om donatorsperma under Den inledande fasen.

Insemination är en mild fertilitetsbehandling som anpassas efter personens individuella förutsättningar. I många fall går det bra att använda personens naturliga menstruationscykel, men i vissa fall kan hormonstimulerande behandling behöva tillsättas för bästa resultat. Under inseminationstillfället sprutas preparerade spermier in i livmodern, via en tunn plastkateter, precis innan det är dags för ägglossning. 

Du kan läsa mer om insemination och hur behandlingsprocessen går till under Behandlingsmetoder.

Insemination

IVF

IVF kan vara användbart vid många tillfällen. Par som har genomgått flera försök med insemination utan framgång kan erbjudas IVF. Även par där partnern har kraftigt försämrad spermakvalitet kan erbjudas denna behandling, eventuellt i kombination med ICSI. IVF erbjuds även till par där den ena partens äggledare är skadade.

IVF (In vitro-fertilisering) kallas även för provrörsbefruktning. Vid IVF stimuleras den ena parten med hormoner för att få fler ägg att mogna i äggstockarna. De mogna äggen tas ut, befruktas med sperma i laboratoriet och sätts därefter tillbaka in i livmodern.

Du kan läsa mer om IVF och om det praktiska tillvägagångssättet med kort respektive långt protokoll under Behandlingsmetoder.

ICSI

ICSI, även kallat mikroinjektion, kan erbjudas par där den ena partens spermakvalitet är kraftigt försämrad. Dessutom kan ICSI i kombination med mikro-TESE användas i de svåraste fallen av infertilitet, när ingen annan behandling har gett resultat.

ICSI står för intracytoplasmatisk spermieinjektion. ICSI följer samma principer som IVF, men själva befruktningen som sker i laboratoriet skiljer sig åt. Vid ICSI sprutas en enda spermie direkt in i ett moget ägg.

Du kan läsa mer om ICSI under Behandlingsmetoder.

Nedfrysning og optøning af æg

Nedfrysning och upptining av ägg

Om IVF-behandlingen resulterar i mer än två befruktade ägg av bra kvalitet erbjuds ni att frysa ned de ägg som inte behöver användas. De nedfrusna, befruktade äggen kan efter upptining användas för behandling vid ett senare tillfälle.

TESA

TESA kan utföras på personer som inte har några spermier i sädesvätskan, men har spermier i testiklarna. Då brukar orsaken vara nedsatt spermieproduktion.

TESA står för testicular sperm aspiration. Vid TESA hämtas spermierna direkt från testiklarna genom nålbiopsier. Ingreppet utförs under lokalbedövning i kombination med en vanlig IVF-behandling av den andra parten. Befruktningen sker därefter genom ICSI.

Andra varianter av TESA är mikro-TESE (microscopic testicular sperm extraction), där man plockar ut testikelvävnad med hjälp av operationsmikroskop, PESA (percutaneous epididymal sperm aspiration), där spermierna tas från bitestikeln.

Du kan läsa mer om TESA och det praktiska tillvägagångssättet under Behandlingsmetoder.

Nedfrysning og optøning af æg
Baby

FERTILITETSPROCESSEN 

Fertilitetsprocessen

För dig som är ofrivilligt barnlös och ska påbörja en fertilitetsprocess – här får du en insyn i processens gång, steg för steg.

Källor:

Livio. Insemination med partners spermier. Hämtad september 2022. | Linnékliniken. Insemination med partners spermier. Hämtad september 2022. | Skånes universitetssjukhus. Insemination med donerade spermier. Hämtad september 2022. | RFSL. Assisterad befruktning på klinik. Hämtad september 2022. | 1177. IVF, provrörsbefruktning. Hämtad september 2022. | Livio. IVF – Provrörsbefruktning. Hämtad augusti 2022. | Livio. MikroTESE. Hämtad augusti 2022. | Akademiska sjukhuset. IVF/ICSI. Hämtad augusti 2022. | Livio. PESA och TESA. Hämtad augusti 2022.