Transpersoner

Om du eller din eventuella partner har en livmoder finns möjligheter till fertilitetsbehandling inom den svenska sjukvården. 

Om du eller din eventuella partner har en livmoder finns möjligheter till fertilitetsbehandling inom den svenska sjukvården. 

Asset 1

Sedan år 2013 finns inte längre något steriliseringskrav i Sverige för den som vill ändra juridiskt kön. I dag finns således inga legala hinder för den som önskar att bära barn som exempelvis transman. När ett barn föds registreras den som är juridisk man som barnets far och den som är juridisk kvinna som barnets mor. 

Innan du läser vidare...

Den här sidan, liksom sajten i övrigt, vänder sig framför allt till dig som har en önskan om att bära barn och har förutsättningarna att kunna göra det. Vare sig du väljer att skaffa barn på egen hand eller tillsammans med en partner finns hjälp att få. Men med det sagt välkomnar vi alla läsare som vill ta del av sajtens innehåll. Det är aldrig fel att bara vara nyfiken i största allmänhet.

Observera att det förekommer ord som är eller kan upplevas som könade i våra texter. Vi ber dig som läsare att ha överseende med detta. Vi har gjort vårt bästa för att förenkla innehållet i den mån det är möjligt och därmed undvikit formuleringar som riskerar att uppfattas som otydliga eller förvirrande.

Den indledende fase

Transpersoner och barnlängtan

För vissa kan längtan efter barn kollidera med en samtidig önskan om att få könsbekräftande vård. En sådan behandling kan begränsa möjligheterna att kunna bli biologisk förälder, vilket gör att vissa väljer att försöka föda barn innan de går in i en könsbekräftande behandling. 

Könsbekräftande behandling och fertilitet

De hormoner som tas i syfte att förändra kroppen kan ha en negativ inverkan på fertiliteten. Därför är rekommendationen ofta att spara könsceller genom frysförvaring innan påbörjad hormonbehandling eller underlivskirurgi. Den som har fått diagnosen transsexualism av ett så kallat könsutredningsteam erbjuds alltid möjlighet att frysa ägg eller spermier. Behandlingen kan även finansieras privat.

Fertilitetsbehandling och vårdgaranti

Par som kan tillhandahålla egna ägg och spermier har enligt vårdgarantin rätt att få fertilitetsbehandling inom tre månader efter inkommen remiss. Vid behov av donerade könsceller gäller dock inte vårdgarantin, vilket innebär att vissa kan behöva vänta längre än ett år på behandling. Väntetiden beror ofta på att efterfrågan på donerade könsceller överstiger tillgången på många kliniker.

Innan en fertilitetsbehandling kan påbörjas behöver du först genomgå en inledande utredning med din läkare. Om det finns ett behov av donerade könsceller görs även en psykosocial utredning. I vissa fall kan en behandling nekas, till exempel vid allvarlig sjukdom, drogmissbruk eller om du av andra anledningar inte bedöms kunna tillgodose ett barns bästa. Läs mer om den inledande fasen.

Observera att ovanstående gäller samtliga som önskar genomgå fertilitetsbehandling med donerade könsceller.

Könsdysfori och graviditet

Könsdysfori innebär att ens upplevda könsidentitet inte överensstämmer med kroppens utseende. Med anledning av detta kan en graviditet ge upphov till oönskade bieffekter, både av sociala och biologiska slag. Normer i samhället har lett till att många starkt förknippar havandeskap med att vara kvinna. En gravid transperson riskerar därmed att bli felkönad i vissa sociala kontexter eller råka ut för andra obekväma situationer. Dessvärre kan den sociala bieffekten förstärkas ytterligare av de biologiska processerna som pågår under graviditeten, eftersom kroppen förändras i takt med att den förbereder sig inför en kommande födsel. Det innebär bland annat en ökad mängd fett runt vissa kroppsdelar samtidigt som både magen och brösten växer. För den som ska förbereda sig mentalt inför en kommande graviditet, kan detta vara bra att ha i åtanke.

Om du har en partner som du är gift med registreras ni båda som föräldrar i samband med ett barns födsel, annars behöver den som inte har fött barnet göra en föräldraskapsbekräftelse i efterhand. Ett registrerat föräldraskap innebär såväl rättigheter som skyldigheter. Du kan läsa mer om att registrera föräldraskap på Skatteverkets hemsida.

Du är inte ensam

Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam om att gå in i en graviditet som transperson. Även om det blev lättare för transpersoner att bli föräldrar när steriliseringskravet togs bort 2013, fanns det transföräldrar även långt innan dess. Att vara gravid kan vara en omtumlande process för vem som helst och ibland kan det kännas skönt att söka stöd i nätverk eller patientorganisationer för att utbyta erfarenheter med andra. Exempelvis kan det finnas slutna grupper på Facebook som kan vara intressanta. Du kan även vända dig till RFSL och RFSU. Om du inte känner att du hittar rätt kan du alltid höra om kliniken har några tips.

Källor:

RFSL. Bära barn som trans. Hämtad september 2022. | RFSL. Att bli och vara förälder. Åtkomst september 2022. | Skatteverken. Nybliven förälder. Åtkomst september 2022. | Skatteverket. Bekräfta att du blivit förälder. Åtkomst september 2022. | RFSU. Ofrivillig barnlöshet. Hämtad september 2022.

Heteropar

Ett heterosexuellt par kan räknas som ofrivilligt barnlösa eller infertila om de har försökt att bli gravida genom oskyddat samlag under ett års tid utan resultat. 

Samkönade par

I Sverige kan samkönade par bli föräldrar med hjälp av donerade spermier.

Ensamstående kvinnor

Sedan 2016 behöver kvinnor inte längre ha en partner för att ha rätt till assisterad befruktning.