FERTILITETSPROCESSEN

Den inledande fasen

Undersökningar och diagnos

Undersökningar och diagnos

Asset 2

Den inledande infertilitetsutredningen utförs av din läkare, och här får ni som infertilt par en remiss till fertilitetsbehandling. Även du som ensamstående kvinna, transperson eller i en kvinnlig samkönad relation behöver en läkarremiss för fertilitetsbehandling. Därefter är det fertilitetskliniken som utför mer noggranna undersökningar och ställer eventuella diagnoser.

Undersökningar

Som kvinna får du genomgå en ultraljudsundersökning där läkaren undersöker om livmodern och äggstockarna fungerar som de ska. Ett blodprov visar hur äggreserven ser ut. Vid behov kan man även behöva göra ett klamydiatest. Dessutom rekommenderas att resultatet av den senaste cellprovtagningen från livmoderhalsen inte är äldre än 2,5 år innan behandlingen påbörjas. Som man behöver du lämna ett spermaprov som kommer att analyseras.

Allmänna kriterier

Alla som ska genomgå fertilitetsbehandling behöver även:

  • Testas med blodprov för bland annat HIV och leverinflammation (hepatit B och C)
  • Svara på frågor om er förmåga att ta hand om ett barn

Ägg och spermier – egna eller från donator

Spermieanalysen ger svar på om fertilitetsbehandlingen kan genomföras med mannens egna spermier eller om donatorsperma behöver användas. Av biologiska skäl är kvinnor utan manlig partner alltid i behov av donatorsperma. Själva befruktningen kan antingen ske inne i kvinnans kropp genom insemination, eller utanför kroppen med hjälp av IVF.

Det finns olika typer av donatorer:

Enligt lag får en spermadonator aldrig vara helt anonym i Sverige, även om man oftast är det i praktiken. Donatorns identitet hålls anonym gentemot patienten eller patienterna. Men ett barn som tillkommer till följd av behandling med donerade könsceller har rätt att höra av sig till kliniken i vuxen ålder för att få reda på sitt genetiska ursprung. Däremot finns inga legala kopplingar mellan donatorn och det eventuella barnet.

För att ge barnet förutsättningar att likna båda sina föräldrar brukar läkaren matcha donatorn mot den blivande förälder som inte ska föda barnet. Om du genomgår behandling som ensamstående matchas barnets egenskaper i stället mot dina egna.

Som spermadonator måste man alltid godkännas av en läkare och en kurator innan man får lov att donera sina könsceller. Bland annat undersöks spermiekvaliteten och spår efter vissa sjukdomar.

En känd spermadonator är en person som kvinnan eller paret känner och som har accepterat att donera sina spermier för konstgjord befruktning av kvinnan, även om hon och donatorn inte är i ett förhållande.

Som spermadonator måste man alltid godkännas av en läkare och en kurator innan man får lov att donera sina könsceller. Bland annat undersöks spermiekvaliteten och spår efter vissa sjukdomar.

Enligt lag får en äggdonator aldrig vara helt anonym i Sverige, även om man oftast är det i praktiken. Donatorns identitet hålls anonym gentemot patienten eller patienterna. Men ett barn som tillkommer till följd av behandling med donerade könsceller har rätt att höra av sig till kliniken i vuxen ålder för att få reda på sitt genetiska ursprung. Däremot finns inga legala kopplingar mellan donatorn och det eventuella barnet.

För att ge barnet förutsättningar att likna båda sina föräldrar brukar läkaren matcha donatorn mot den blivande förälder som inte ska föda barnet. Om du genomgår behandling som ensamstående matchas barnets egenskaper i stället mot dina egna.

Som äggdonator måste man alltid godkännas av en läkare och en kurator innan man får lov att donera sina könsceller. Bland annat undersöks äggstockarna och spår efter vissa sjukdomar.

En känd äggdonator är en person som kvinnan eller paret känner och som har accepterat att donera sina ägg för konstgjord befruktning av kvinnan, även om hon och donatorn inte är i ett förhållande.

Som äggdonator måste man alltid godkännas av en läkare och en kurator innan man får lov att donera sina könsceller. Bland annat undersöks äggstockarna och spår efter vissa sjukdomar.

Behandlingsplan

Först när alla provresultat är klara kan läkaren säga vilken behandling som passar din eller er situation bäst. Samtidigt ges besked om hur besöken på kliniken kommer att fortlöpa framåt.

På 1177.se kan du komma åt din elektroniska journal. Det kan hjälpa dig att få en översikt över din behandling. I din journal kan du till exempel hitta kontaktuppgifterna till din läkare, laboratoriesvar, remisser, medicinuttag samt en översikt över när du har besökt din läkare eller specialist.

Eventuella biverkningar

Som kvinna får du ofta hormonbehandling under fertilitetsprocessen. Det är inte säkert att du får biverkningar av behandlingen, men det är bra att vara förberedd på att det kan förekomma. Därför kommer en läkare eller sjuksköterska att berätta om både vanliga och mindre vanliga biverkningar som kan förekomma i samband med din behandling. Det är viktigt att du alltid läser bipacksedeln som följer med den medicin du ska ta och är uppmärksam på eventuella biverkningar.

Du kan läsa mer om olika biverkningar under: Behandlingsmetoder, Ägguttag och spermaprov och Embryoåterföring och lutealfasstöd.

FERTILITETSPROCESSEN

Ägguttag och spermaprov

Ägglossningen stimuleras, ägg tas ut och befruktas i laboratoriet innan det befruktade ägget förs tillbaka in i livmodern. Det är också i denna fas som mannen ska lämna ett spermaprov, eller donatorsperma blir aktuellt.

Ægudtagning og sædprøver

Källor:

Göteborgs IVF klinik. Fertilitetsutredning. Åtkomst september 2022. | Sahlgrenska universitetssjukhuset. Infertilitetsutredning. Åtkomst september 2022. | 1177. IVF, provrörsbefruktning. Åtkomst september 2022. | Akademiska sjukhuset. Utredning av ofrivillig barnlöshet. Åtkomst september 2022. | Livio. Donerade spermier – insemination. Åtkomst september 2022. | 1177. Att donera ägg eller spermier. Åtkomst september 2022. | Socialstyrelsen. Assisterad befruktning med donerade könsceller. Åtkomst september 2022. | Livio. Äggdonation – behandling med donerade ägg. Åtkomst september 2022. | Sahlgrenska universitetssjukhuset. Infertilitetsutredning. Åtkomst september 2022.

Läkaren Rebecka Kaplan Sturk

FERTILITET, FORÆLDRE

ARTIKEL

Kostråd till dig som vill bli förälder

Att det skulle vara möjligt att ”äta sig gravid” håller inte riktigt. Däremot påverkas fertiliteten hos både män och kvinnor av det mesta som serveras där hemma vid matbordet. Så den som planerar en graviditet inom den närmsta tiden gör rätt i att reflektera lite extra kring sina måltider. Hör vad modern forskning har att säga om saken.

FERTILITET, KOSTRÅD