OM FERRING

Ferrings uppdrag #ProjectFamily

Vi på Ferring tycker att alla har rätt till en familj. Därför är vårt uppdrag att ge så många som möjligt chansen att bilda familj, oavsett konstellation och storlek.

Vi på Ferring tycker att alla har rätt till en familj. Därför är vårt uppdrag att ge så många som möjligt chansen att bilda familj, oavsett konstellation och storlek.

Miljontals människor runt om i världen saknar nödvändig tillgång till vård, behandling och stöd när de vill bilda familj. Det vill vi ändra på – och därför skapade vi #ProjectFamily.

Vårt uppdrag #ProjectFamily

Vi samarbetar med människor runt om i hela världen för att tillgodose ouppfyllda behov inom reproduktiv medicin och mödravård. Och för att hjälpa människor att få tillgång till rätt hjälp och behandling när de vill bilda familj.

Uppdraget går ut på att:

  • lyssna på våra patienter för att förbättra deras vård och behandling
  • samarbeta för att minska mödra- och spädbarnsdödlighet
  • öka jämlikheten inom reproduktionsmedicin och mödravård
  • arbeta tillsammans för att skapa förtroende

Förbättra vård och behandling

Ferrings uppdrag är att garantera att patientens röst alltid blir hörd. Det sker genom forskning, utveckling och implementering av våra behandlingar. Ferring har bland annat bildat ett globalt fertilitetsråd bestående av både patientrepresentanter och fertilitetsförespråkare för att säkerställa att rätt personer får komma till tals.

Patientgruppen kan bidra till våra forsknings- och utvecklingsprogram såväl som i utvecklingen av kliniska försök och protokolldesign, produktutformning, patientfokuserade material och stödverksamhet.

Det är viktigt att vi lyssnar och tar lärdom av patienternas egna upplevelser, så att vi kan göra skillnad på riktigt och hjälpa våra patienter att lösa sina problem.

Öka jämlikheten inom reproduktionsmedicin och mödravård

Det finns en könsklyfta inom hälso- och sjukvården, där man lägger betydligt större summor på att ta fram behandlingar och tjänster för mannens hälsa i jämförelse med kvinnans. Därför går över 60 % av Ferrings forskningsinvesteringar till reproduktionsmedicin för kvinnor och mödravård. Våra nuvarande forskningsprogram fokuserar på outforskade områden som har stora behov, såsom endometrios, graviditetsrelaterade tillstånd och infertilitet. Totalt har Ferring 13 pågående kliniska studier, som involverar 5 000 patienter inom reproduktionsmedicin och mödravård.

För att kunna identifiera ojämlikheter på grund av etnicitet inom reproduktiv medicin och mödravård har Ferring inrättat en arbetsgrupp för etnisk jämlikhet. Syftet med den är att identifiera metoder som Ferring kan använda för att hantera skillnader i fråga om tillgången till IVF-behandling beroende på etnicitet samt förekomsten av mödradödlighet på våra stora marknader. Vi håller även på att instifta en fond för innovationsstöd, som ska stötta forskning bidrar till att minska dessa skillnader.

Samarbete för att minska mödra- och spädbarnsdödlighet

Ferring samarbetar med ledande organisationer för att minska mödra- och spädbarnsdödligheten, bland annat genom forskning inom områden som har stora behov, såsom för tidig födsel. I samarbete med WHO och MSD for Mothers arbetar Ferring även för att förhindra postpartumblödning (blödning i samband med förlossning).

Vi arbetar tillsammans för att skapa förtroende

På Ferring ser vi det som vårt uppdrag att ta itu med stigman kring fertilitet och reproduktiv hälsa. Vårt åtagande är att arbeta med våra patientgrupper för att bygga förtroende och framför allt förändra samtal, åsikter, riktlinjer och lagar så att alla kan få tillgång till personlig behandling, vård och hjälp när de vill bilda familj.

Vi har samarbetat med patientgrupper i flera kampanjer som belyser patientutmaningar, däribland #FertilityAwks och #IVFandProud.

Bygger på vårt engagemang och uppdrag

#ProjectFamily inspirerar oss i vårt arbete med att hjälpa nya familjer att se dagens ljus, oavsett konstellation och storlek. Vi utforskar alltid nya sätt att kunna stötta de grupper vi arbetar med, och tar fram nya projekt som för oss ännu närmare våra mål.

Skapar familjer med Ferring Pharmaceuticals

Omkring 10–15 % av alla svenskar som lever i en heterosexuell relation har upplevt fertilitetsproblem. Trots att WHO har klassificerat infertilitet som en sjukdom betraktas det ofta som ett medvetet livsstilsval, vilket innebär begränsad rätt till offentligt finansierad IVF-behandling och bristande täckning i många sjukförsäkringar.

På Ferring har vi åtagit oss uppdraget att hjälpa människor som inte kan bli gravida på naturlig väg, och som nekas behandling på grund av begränsad täckning eller diskriminerande riktlinjer gällande civilstånd eller sexuell läggning.

Vi är övertygade om att nästa stora innovation inom IVF inte bara gäller själva behandlingen i sig, utan även tillgången till den. Delta i våra samtal kring #ProjectFamily för att hjälpa människor att bilda familj oavsett konstellation och storlek.

barnloshed.dk
barnloshed.dk
barnloshed.dk

Om Ferring

Vårt uppdrag är att skapa välmående familjer och hjälpa människor till ett bättre liv.

På Ferring har vi åtagit oss att skapa familjer runt om i världen och hjälpa människor att leva bättre liv. Vi är ledande inom behandlingsområden som barnlöshet och prostatacancer.